Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Вашият любимец - нашата страст
Риба във водата

Предварително възстановяване на почвата и океанските екосистеми

Работим, за да подпомогнем възстановяването на земята и океаните.

Нашите цели до 2030 г.

Климатът и природата до 2030 г.

Трябва да се справим с въздействието си върху цялата екосистема. Например, почвата и торовете, които използваме, как допринасяме за възстановяването на способностите на почвите и океаните да улавят въглерод, както и за биоразнообразието в тях. Нашите ангажименти включват следните цели за 2030 г:

 • Намаляване на емисиите на CO2 с 50 %;
 • Стремим се да намалим излишния азот и фосфор от торовете в нашата верига за доставка на селскостопански продукти *TBC;
 • Стремим се да ограничим използването на земята, както и да подобрим качеството на почвата чрез регенеративни земеделски практики;
 • Ще се постараем да дадем своя принос за спиране на загубата на природа до 2030 г. и да започнем да обръщаме тази тенденция;
 • Ще работим с глобални партньори, като например Партньорството за устойчиво рибарство (SFP), за да се справим с прилова и да си сътрудничим с и подкрепяме проекти за подобряване на рибарството (FIP), свързани с видовете риба в нашите продукти;
 • Ще работим по проекти за възстановяване на морските водорасли и морската трева, за да ни помогнат, като улавят повече въглерод. По този начин ще насърчаваме биоразнообразието.
Как границите на планетата вдъхновиха нашия ангажимент?

С ангажимента, който поехме, ние от Purina разширихме обхвата и си поставихме нова цели.
Ръководейки се от Рамката за планетарните граници (Стокхолмски център за устойчивост), разгледахме областите, върху които нашият бизнес оказва най-голямо въздействие, и определихме цели за 6 от 9-те планетарни граници. Тъй като между границите съществува взаимовръзка, нашите действия целят да окажат положително въздействие върху здравето на планетата в цялост, за да допринесат в крайна сметка за нейното възстановяване.

Нашият ангажимент

Изменението на климата и биоразнообразието са най-неотложните екологични предизвикателства на нашето време.

Хранителните системи допринасят за 80% от обезлесяването в световен мащаб и са отговорни за 29% от емисиите на парникови газове (ПГ).

Те са и най-голямата причина за загубата на биологично разнообразие.

През това десетилетие трябва да намалим наполовина глобалните си въглеродни емисии и да спрем да погубваме природата.

Имайки предвид това, нашият план е да:

 • да прилагаме регенеративни земеделски практики за нашите ключови съставки, за да подобрим здравето на почвата, допринасяйки за намаляване на въглеродните емисии до нулева стойност;
 • да се стремим да ограничим използването на земята и да намалим излишния азот и фосфор от торове в нашата верига за доставки на селскостопански продукти;
 • помогнем за развитието на биоразнообразието на сушата и океаните чрез интегриране на тези действия във веригата ни за доставки;
 • действаме по проекти за възстановяване на водорасли и морска трева, за да може те да ни помогнат да улавяме повече въглерод и да насърчаваме биоразнообразието;
 • изпробваме морските водорасли като биостимулатор в земеделските земи и подкрепяме изследванията, за да разберем ползите от тяхното възстановяване като цяло.

Научете повече за програмата Net Zero

Регенерация накратко

Регенеративните практики в крайна сметка имат за цел да предпазят океаните и земите ни от по-нататъшно увреждане и да им позволят да се възстановят.
И сушата, и океанът са част от една и съща екосистема, така че не можем да разглеждаме едната, без да разбираме въздействието върху другата. 
Чудесна илюстрация на взаимовръзката е примерът с морските водорасли.

Регенеративното земеделие е насочено към подобряване на здравето и плодородието на почвата и има множество ползи. Тези ползи включват отстраняване на C02 (въглероден диоксид) от атмосферата и съхраняването му като въглерод в почвите. По подобен начин регенерацията на океана може да помогне за отстраняване на излишния въглероден диоксид и други замърсители (например емисии от торове), чрез улавяне на емисиите във водораслите и съхраняването им в морското дъно. Екстрактите от морски водорасли могат да се използват и на други места като нисковъглероден заместител, замествайки съществуващите продукти и използвани материали, като например синтетичните торове.

 

Регенеративните практики имат невероятен потенциал да поглъщат C02 в почвата и океана. Ние работим, за да подпомогнем регенерацията и на двете.

Експерт по устойчивост на Purina

Надграждане върху целта на Nestlé

Точно както ние се стремим да подобрим живота на домашните любимци и на хората, които ги обичат, нашата компания майка Nestlé се ангажира да подобри качеството на живот и да допринесе за по-здравословно бъдеще на отделните хора и семействата, започвайки с нашата общност и планетата.

Прочетете повече за Nestlé в обществото

Нашата работа с LENs UK

Заедно с Нестле Великобритания, Nestlé Cereal Partners UK и Anglian Water, Purina Великобритания инвестира в инициатива за ландшафт в региона, наречена Landscape Enterprise Network (LENs). LENs е независим механизъм, чрез който предприятията с общ интерес към опазването на околната среда могат да работят заедно.  Участващите земеделски стопани получават финансиране за осъществяване на мерки за прилагане на подхода за възстановяване на селското стопанство.

Първият проект засяга 4 335 хектара земя в Източна Англия. Мерките, финансирани от споразумението, включват: покривни култури, които защитават качеството на водата - това значи, че почвата е по-малко изложена на ерозия. Намалена обработка на земяната, за да се поддържат почвите по-здрави и да се намалят загубите на CO2 в атмосферата. Сеитбообращение, което намалява натиска на вредителите, подобрява структурата на почвата и позволява намаляване на зависимостта от синтетични торове. И засаждане на жив плет, който може да създаде местообитание на биоразнообразието, да улавя въглерод и да донесе редица ползи за здравето на почвата.

Тези природни решения са в основата на регенеративното земеделие. С други думи, производството на храни и храни за домашни любимци може да бъде с по-малко въздействие върху околната среда и дори да спомогне за възстановяването на ландшафтите, на които разчитаме за снабдяването си с храна и като места за живеене и наслада.

Момиче тича с кучета
Нашето въздействие
Нашите ангажименти
Ангажирани сме да правим повече от това, което е важно за домашните любимци, за хората, които ги обичат, както и за планетата, която споделяме. Ето защо се стремим да постигнем нашите 6 Purina ангажимента.
Off