Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Вашият любимец - нашата страст
Мъж и куче гледат залез

Ние правим всички наши опаковки рециклируеми

Посветени сме на каузата за намаляване на отпадъците и върху положителното въздействие върху климата.

Нашата цел
  • до 2025 г. амбицията ни е 100% от нашите опаковки да могат да се рециклират или да се използват повторно;
  • до 2030 г. в продуктовото ни портфолио ще бъдат интегрирани нови решения за съставки, които могат да се ползват повторно (базова линия 2021 г.).
Как границите на планетата вдъхновиха нашия ангажимент

С ангажимента, който поехме, ние от Purina разширихме обхвата и си поставихме нова цели.
Ръководейки се от Рамката за планетарните граници (Стокхолмски център за устойчивост), разгледахме областите, върху които нашият бизнес оказва най-голямо въздействие, и определихме цели за 6 от 9-те планетарни граници. Тъй като между границите съществува взаимовръзка, нашите действия целят да окажат положително въздействие върху здравето на планетата в цялост, за да допринесат в крайна сметка за нейното възстановяване.

Разберете повече

Нашият ангажимент

Защо е важно

Световното производство на пластмаси се е увеличило от 2 милиона метрични тона годишно през 1950 г. до над 350 милиона метрични тона днес. Голяма част от пластмасовите опаковки, използвани за храни, включително храни за домашни любимци, и напитки, понастоящем попадат в природната среда, особено в реките и океаните, като нанасят вреда на екосистемите.  Въпреки че пластмасовите опаковки играят важна роля в доставянето на висококачествена храна за домашни любимци на потребителите по безопасен и удобен начин, ние търсим нови методи, които да позволят изхвърлянето на опаковките по отговорен начин.  В крайна сметка, по време на целия ни производствен процес искаме да работим за кръгова икономика. По-долу можете да прочетете повече за това каква е основната теория на кръговата икономика. 

Решаването на проблема със замърсяването с пластмаса изисква от нас да възприемем всеобхватен и обединен подход. В съответствие с това ние предприемаме стъпки в:

  • Разработване на опаковки на бъдещето;
  • Оформяне на бъдеще без отпадъци;
  • Насърчаване на ново поведение и разбиране.

Занапред ще се съсредоточим върху намаляването на опаковките за еднократна употреба, като амбицията ни е до 2025 г. 100% от нашите опаковки да могат да се рециклират или да се използват повторно, а през същия период целим да намалим и използването на първични пластмаси с една трета. 

Работим за намаляване както на броя на различните слоеве материали, така и на сложността на тези материали, за да направим опаковките си по-лесни за рециклиране.

Друг начин да допринесем за оформянето на бъдеще без отпадъци е интегрирането на нови решения за кръгови съставки в нашето продуктово портфолио. Продукти като Purina AdVENTuROS, при които пилотно реализирахме инициатива в Холандия, използвайки излишни зърна от пивоварна, които иначе биха останали да се развалят, са пример за подпомагане на намаляването на отпадъците и стъпка към по-кръгова икономика.

Какво е кръгова икономика?

Решенията в областта на кръговата икономика са свързани с намаляване на отпадъците, използвани в производствения процес, като това включва енергийни отпадъци и отпадъци от суровини, както и такива от опаковки. Например, да кажем, че у дома имате контейнер за компост. Когато обелите картофите за неделната вечеря, обелките не се изхвърлят, а отиват директно в машината за компост, където ще послужат след това за подхранване на почвата.

По същия начин искаме да оползотворим максимално нашите хранителни продукти. Пример за това е пилотният проект Purina Adventurous в Нидерландия. В този проект излишните зърна от пивоварните, които обикновено се вкисват, се запазват и изпилзват в продукта, като по този начин допринасят за намаляване на отпадъците.

Индустрията за производство на храни за домашни любимци също използва странични животински продукти в своите рецепти. Тези съставки, като живак и органи, са хранителни и съдържат високи нива на протеини, които могат да се използват от домашните любимци. Употребата на такива продукти също така означава, че стойността на отпадъците, които могат да бъдат произведени от селскостопанските животни, се запазва, като се използват съставки, които по-рядко се консумират от човека.

Повече за решенията в областта на кръговата икономика

 

До 2025 г. амбицията ни е 100% от опаковките на Purina да могат да се използват повторно или да се рециклират, а до 2030 г. в продуктовото ни портфолио да бъдат интегрирани нови решения за съставките, които да се изпозлзват повторно.

Purina Europe

Надграждане върху целта на Nestlé

Точно както ние се стремим да подобрим живота на домашните любимци и на хората, които ги обичат, нашата компания майка Nestlé се ангажира да подобри качеството на живот и да допринесе за по-здравословно бъдеще на отделните хора и семействата, започвайки с нашата общност и планетата.

Прочетете повече за Nestlé в обществото

Gourmet Mon Petit Предназначен за рециклиране калъф

През май 2022 г. пуснахме на пазара първите си изцяло проектирани за рециклиране серии от торбички в гамата ни Gourmet, Mon Petit.

Тази нова опаковка беше представена в повече от 20 държави в Европа, включително в Обединеното кралство, Ирландия, Белгия и Италия. Това бележи важна стъпка по пътя на Purina към 100% опаковки за многократна употреба или рециклируеми до 2025 г. Този път ще продължи в началото на 2023 г. с въвеждането на опаковки, които са "предназначени за рециклиране", за гамата Felix Soup.

Тези нови торбички са отговор на дългогодишно предизвикателство за производителите - как да предоставят на потребителите по-прости пластмасови структури, които са по-лесни за рециклиране, без да се прави компромис с вкуса, качеството и безопасността на продукта.

Подобрените опаковки са изработени от вид пластмаса (полипропилен), която може да се рециклира на повечето пазари, като същевременно запазва качествата на материала, необходими за предлагането на високото качество и безопасност, с които се гордеем.

Момиче тича с кучета
Нашето въздействие
Нашите ангажименти
Ангажирани сме да правим повече от това, което е важно за домашните любимци, за хората, които ги обичат, както и за планетата, която споделяме. Ето защо се стремим да постигнем нашите 6 Purina ангажимента.
Off