Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Вашият любимец - нашата страст
ocean

Насърчаване на възстановяването на почвените и океанските екосистеми

Ние работим, за да подпомогнем възстановяването на земята и океаните.

Нашите цели за 2030 г.

Климат и природа за 2030 г.:

Необходиммо е да се справим с въздействието си върху цялата екосистема и затова сме се съсредоточили първо върху тези области в рамките на това въздействие. Например земята и торовете, които използваме, как допринасяме за възстановяването на способността на почвата и океана да улавят въглерода и за биологичното разнообразие и на двете. Нашият ангажимент включва следните цели за 2030 г.:

• Намаляване с 50 % на нашите емисии на CO2

• Стремим се да намаляваме излишния азот и фосфор от торове в нашата верига за доставки на селскостопански продукти *TBC

• Стремим се да ограничим използването на земята, както и да подобряваме качеството ѝ чрез регенеративни селскостопански практики.

• Стремим се с действията си да допринасяме за спиране на загубата на природа и да започнем да обръщаме тази тенденция до 2030 г.

• Ще се справим с прилова с нашите глобални партньори за риба, например „Дружество за устойчиво рибарство“ (SFP), и ще си сътрудничим и подкрепяме проекти за подобряване на рибарството, свързани с видовете риби в нашите продукти

• Ще предприемаме действия по проекти за възстановяване на морските водорасли и морските треви, за да ни помогнат да улавяме повече въглерод и да спомагаме за биологичното разнообразие.

Как планетарните граници вдъхновяват нашия ангажимент

С новите ангажименти на Purina разширихме обхвата и си заложихме нови амбиции.

Водени от рамката на планетарните граници (Стокхолмския център за устойчивост), разгледахме областите, в които нашият бизнес влияе най-много, и определихме цели за 6 от 9-те планетарни граници. Тъй като границите са взаимносвързани, нашите действия имат за цел да окажат положително холистично въздействие върху планетарното здраве, за да допринесат в крайна сметка за възстановяването на нашата планета.

Нашият ангажимент

Изменението на климата и биологичното разнообразие са най-неотложните екологични предизвикателства на нашето време.

Хранителните системи допринасят за 80 % от глобалното обезлесяване и са виновни за 29 % от емисиите на парникови газове.

Те са и най-голямата причина за загубата на биологично разнообразие.

През това десетилетие трябва да намалим наполовина въглеродните си емисии и да спрем загубата на природа.

Като имаме предвид това, нашият план е:

• Да прилагаме регенеративни селскостопански практики за нашите ключови съставки, за да спомогнем за подобряване на здравето на почвата, с което да допринасяме за намаляване на въглеродните емисии до нула.

• Да се стремим да ограничаваме използването на земята и да намаляваме излишния азот и фосфор от торове в нашата верига за доставки на селскостопански продукти.

• Да подпомагаме развитието на биологичното разнообразие за земята и океаните чрез интегриране на тези действия в нашата верига за доставки.

• Да осъществяваме проекти за възстановяване на морски водорасли и морски треви, които да ни помогнат да улавяме повече въглерод и да подпомагаме биологичното разнообразие.

• Да въведем пилотно водорасли като биостимулатор на земеделската земя и да подкрепяме научните изследвания, за да се разберат ползите от възстановяването ѝ като цяло

 

Научете повече за нулевите емисии

Накратко за регенерирането:

Крайната цел на регенеративните практики е да защити нашите океани и земи от по-нататъшни вреди и да им позволи да възстановят здравето си.

Както сушата, така и океанът са част от една и съща екосистема, така че не можем да гледаме едното, без да разберем въздействието върху другото.

Чудесна илюстрация на взаимосвързаността е примерът с водораслите.

 

Регенеративното земеделие е насочено към подобряване на здравето и плодородието на почвата и носи множество ползи. Тези ползи включват отнемането на C02 (въглеродния диоксид) от атмосферата и съхраняването му като въглерод в почвите. По същия начин регенерацията на океана може да помогне за премахването на излишния въглероден диоксид и други замърсители (като емисии от торове), чрез улавяне на емисиите в морските водорасли и съхраняването им в морското дъно. Екстрактите от морски водорасли могат да се използват и на други места като заместител с ниски въглеродни емисии, като заменят съществуващите продукти и материали, използвани като синтетични торове.

 

Регенеративните практики имат невероятен потенциал да отстраняват C02 в почвата и океана. Ние работим, за да подпомогнем възстановяването и на двете.

Експертите на Purina

Надграждане върху целта на Nestlé

Точно както ние се стремим да подобрим живота на домашните любимци и на хората, които ги обичат, нашата компания майка Nestlé се ангажира да подобри качеството на живот и да допринесе за по-здравословно бъдеще на отделните хора и семействата, започвайки с нашата общност и планетата.

Прочетете повече за Nestlé в обществото

Нашата работа с LENs UK

Заедно с Nestlé UK, Nestlé Cereal Partners UK и Anglian Water, Purina UK инвестира в ландшафтна инициатива в целия регион, наречена „Мрежа за ландшафтно предприемачество“ (Landscape Enterprise Network (LENs)). LENs е независим механизъм, чрез който предприятията с общ интерес в опазването на околната среда могат да работят заедно. Участващите земеделски стопани се финансират с цел прилагане на мерки за регенеративен подход към селското стопанство.

Този първи проект ще засегне 4 335 хектара земя в Източна Англия. Финансираните от сделката мерки включват: покриване на култури, които предпазват качеството на водата и средната почва е по-малко изложена на ерозия. Намаляване на култивацията, за да се поддържат почвите по-здрави и да се намалят загубите на CO2 в атмосферата. Ротация на култури, за да се намали натискът от вредителите, да се подобри структурата на почвата и да се даде възможност за намаляване на зависимостта от синтетични торове. И засаждане на живи плетове, които могат да създадат местообитания за биологичното разнообразие, да улавят въглерода и да донесат редица ползи за здравето на почвата.

Тези природосъобразни решения са от основно значение за регенеративното земеделие. С други думи, храната за хората и за за домашните любимци може да се произвежда с по-малко въздействие върху околната среда и дори може да спомогне за възстановяването на ландшафта, на който разчитаме за нашето снабдяване с храна и като места за живеене и наслаждение.

commitments
Нашето въздействие
Нашите ангажименти
Поели сме ангажимент да правим повече от това, което е важно за домашните любимци, за хората, които ги обичат, както и за планетата, която споделяме. Ето защо се стремим да постигнем нашите 6 Purina ангажимента.
Off