Вашият любимец - нашата страст
Off
Куче яде храна от червена купа

Иновация в храните за домашни любимци и източниците на вещества чрез възстановителни практики.

Научно обоснованите иновации винаги ще бъдат в основата на нашия опит в областта на храненето. Подбираме правилните висококачествени съставки, за да гарантираме, че нашите рецепти подхранват домашните любимци. Също така работим за отговорно снабдяване на нашите съставки.

Нашите цели
  • До 2024 г. да пуснем на пазара 20 нови продукта за подобряване здравето и благосъстоянието на домашните любимци (за базова година се приема 2021 г.);
  • До 2025 г. 20 % от протеините в зърнените култури и зеленчуците ще се добиват чрез регенеративни методи на земеделие, а до 2030 г. те ще достигнат 50 %.;
  • До 2030 г. да използваме само риба, добита чрез отговорни практики (див улов и аквакултури).
Нашият ангажимент

Защо това е важно?

Purina се основава на обещанието за висококачествено хранене, доказана наука и иновации, които могат да помогнат за подобряване здравето и благосъстоянието на домашните любимци. Въпреки че храненето винаги ще бъде в центъра на вниманието ни, съобразяването със съставките, които използваме, както и начинът, по който ги набавяме, ще бъде една от областите, на които ще обръщаме внимание занапред. Осъзнаваме отговорността си да гарантираме предоставянето на качествено хранене на нашите клиенти, като същевременно намаляваме въздействието си върху климата.

Ето защо ще продължим да следим отблизо броя на нашите нови продукти, предназначени да подобрят здравето и благосъстоянието на домашните любимци.

Също така ще следим каква част от съставките ни идват от регенеративно земеделие и отговорни практики за снабдяване.

Нашата гледна точка: Purina, изследвания и хранене

Ние сме компания от собственици и любители на домашни любимци - от нашите учени и специалисти по хранене до нашите служители по маркетинг и продажби. Посветени сме на разбирането на хранителните, поведенческите и социалните нужди на домашните любимци. Съсредоточени сме върху това да направим всичко възможно, за да бъдат те здрави и щастливи.

 

Вярваме, че научно доказаното и качествено хранене е от съществено значение за доброто им състояние. Ето защо от самото начало на създаването на Purina и през всичките ни дейности оставаме верни на обещанието на нашата марка за висококачествено хранене, доказана наука и резултати. В Purina храненето заема централно място.

Същевременно осъзнаваме, че нашите храни за домашни любимци са в основата на усилията за намаляване на екологичния отпечатък на Purina. Ангажиментът ни към регенериращи земеделски практики, за нашите зърнени култури и растителни протеини, се стреми да обърне тенденцията за влошаване състоянието на почвата и да помогне за намаляване на общите въглеродни емисии, произтичащи от дейността на Purina.

 

Работейки в сътрудничество с уважавани партньори и доказани ветеринарни от цял свят, както и с нашите експерти по отговорно снабдяване, ние сме развълнувани от перспективата за стимулиране на иновации, създаващи важен напредък в здравето и благосъстоянието на домашните любимци и помогащи за намаляване на въздействието ни върху климата. Знаем, че не може да постигнем целите си сами.

Експертите на Purina

Надграждане върху целта на Nestlé

Точно както ние се стремим да подобрим живота на домашните любимци и на хората, които ги обичат, нашата компания майка Nestlé се ангажира да подобри качеството на живот и да допринесе за по-здравословно бъдеще на отделните хора и семействата, започвайки с нашата общност и планетата.

Прочетете повече за Nestlé в обществото

Регенеративно земеделие: Какво представлява?

Регенеративното земеделие е подход, който цели да подобри състоянието и плодородието на почвата, както и да опази водните ресурси и биоразнообразието. Възстановяването състоянието на почвата спомага за извличането и улавянето на по-големи количества въглерод в почвата и растителната биомаса. По-здравите почви, също така, са по-устойчиви на въздействието от изменението на климата и може да увеличат добивите, което спомага за подобряване поминъка на фермерите.

Нашият Nestlé стандарт за отговорно снабдяване

Нашият Nestlé стандарт за отговорно снабдяване определя начина, по който се отнасяме с грижа и уважение към хората, общностите и планетата. Той описва изискванията и методите на работа, които прилагаме заедно с нашите партньори нагоре по веригата, за да осигурим устойчиви дългосрочни доставки и да постигнем целта си за непрекъснато намаляване на въздействието ни върху ресурсите на планетата.

В крайна сметка се стремим да подкрепяме и допринасяме за споделената стойност, да оказваме благоприятно въздействие върху хората, общностите и планетата, както и да работим за непрекъснато усъвършенстване, за да спазим изискванията на стандарта. Той надхвърля нормите в индустрията и се основава на 5 ключови принципа.

  • Ние се снабдяваме с материали посредством грижа и уважение към планетата, хората и океаните;
  • Доставчиците прилагат добри трудови стандарти и се грижат за работниците си, опазват природните ресурси и осъществяват бизнес по етичен начин;
  • Посредниците (организации, които действат като посредници между страните при преговори за сключване на сделки и други) работят със същите Принципи, основани на стойност и уважение;
  • Производителите, фермерите и рибарите непрекъснато подобряват начина си на работа;
  • Отделните нива по веригата за доставки работят в съответствие с приложените разпоредби, като непрекъснато наблюдават, оповестяват и подобряват работата си спрямо стандарта.
Момиче тича с кучета
Нашето въздействие
Нашите ангажименти
Поели сме ангажимент да правим повече от това, което е важно за домашните любимци, за хората, които ги обичат, както и за планетата, която споделяме. Ето защо се стремим да постигнем нашите 6 Purina ангажимента.