Д

Дехидратиран
Състояние на обезводняване на домашните любимци. Дехидратацията може да доведе до различни здравословни проблеми, по-специално във връзка с кожата.