Вашият любимец - нашата страст
Off
Жена и мъж, седнали на пейка с куче

Създаваме работни места за млади хора в цяла Европа

Привличането на следващото поколение собственици на домашни любимци е от съществено значение за нас, за да осигурим светло бъдеще за домашните любимци, поради което се стремим да създаваме работни места за младите хора.

Нашата цел

До 2016 г. сме поели ангажимент да създадем 1500 възможности за работа и стаж за млади хора под 30-годишна възраст в Nestlé Purina в Европа.

Нашите постижения досега

100% постигната цел.

с гордост постигнахме целта си, като наехме 2429 млади хора от 2014 г. насам. И ще продължим да създаваме работни места за хора под 30 години като част от глобалната инициатива Nestlé Needs Youth на нашата компания майка, която има за цел да създаде:

  • 45 000 до 50 000 възможности за чиракуване и стаж.
  • Засилено сътрудничество с външни партньори, за да ги мотивирате да се присъединят и да увеличат въздействието.
  • 20 000 до 25 000 възможности за работа за хора под 30 години всяка година.

нашата гледна точка

Младежката безработица е основен глобален проблем. Ние осъзнаваме, че привличането и задържането на страхотни хора е от решаващо значение за нас като компания и за осигуряването на светло бъдеще за домашните любимци.

В някои случаи млади хора под 30 години също ще станат бъдещи собственици на домашни любимци и се надяваме, че те ще играят роля в насърчаването на ползите и радостта от притежаването на домашни любимци.

изграждаме заедно

Точно както ние се ангажираме да подобряваме живота на домашните любимци и хората, които ги обичат, компанията-майка Nestlé се ангажира да подобри качеството на живот и да допринесе за по-здравословно бъдеще за хората и семействата, нашите общности и планетата.

Прочетете повече за Nestlé в обществото

Жена, която държи котка
нашето въздействие
нашите обещания
Ангажираме се да правим повече от това, което има значение за домашните любимци, хората, които ги обичат, и планетата, която споделяме. Ето защо ние се ангажираме да изпълним 10-те обещания на Purina в обществото.