Три съвета които ще ви помогнат да доведете любимеца си на работа

Когато стартирате програма за любимци на работното място, важно е да се уверите, че всички приемат свързаните с това роли и отговорности. Тук са дадени някои наши съвети и съвети от други организации, позволяващи домашни любимци на работното място. Тези съвети са предназначени процедурата при вас да върви гладко.
Полезни съвети за това как да доведете домашния си любимец на работното място
Полезни съвети за това как да доведете домашния си любимец на работното място
Полезни съвети за това как да доведете домашния си любимец на работното място

Мислете за колегите си

 • Трябва да сте сигурни, че домашният ви любимец е добре обучен и се държи спокойно с нови хора и други домашни любимци.
 • Преди да водите домашни любимци на работното място трябва да поговорите с всички колеги относно алергии или някакви други техни опасения относно евентуални пречки, свързани с присъствието на животни.
 • Винаги питайте останалите пътници в асансьора дали ще им е удобно да пътуват заедно с домашен любимец още преди да влезете в кабината.
 • Запознайте се с наличието на забранени за домашни любимци зони на работното място. Такива зони може да са тоалетните, кухни, фитнес центрове, зони за тоалет и помещения за срещи.
 • Не трябва да имате много срещи в дните когато водите домашния си любимец на работа - животното не бива да бъде оставяно за дълго без наблюдение.
 • Изявявайте готовност за помагате на другите. Например, ако някой влезе в служебна среща може да наглеждате кучето му.

Бъдете внимателни с домашния си любимец

 • Запознайте домашния си любимец с работното място през някой по-малко оживен ден или през почивните дни.
 • Един ключов елемент е да има последователност в обучението на домашните любимци, затова запознайте колегите си с вашите методи за обучение.
 • Следете за бройката на лакомствата, които давате на домашните любимци. Твърде много снаксове могат да доведат до наддаване на тегло и други здравословни проблеми. Дръжте подръка няколко здравословни снакса за домашни любимци, но никога не хранете животните с остатъци от вашата храна.
 • Ако на работното ви място дойдат деца, покажете им как внимателно да си играят с домашните любимци.
 • Ако забележите биещи се домашни любимци, разделете ги и се уверете, че и двете животни са добре. Когато запознавате нови кучета с тези които вече са част от работната атмосфера, правете го извън сградата. След това въведете двете кучета заедно, за да се изгладят всякакви териториални спорове.

Помагайте за поддържането на чисто и здравословно работно място

 • Ако домашният ви любимец се изходи в сградата или извън нея, приберете екскрементите. След това уведомете подходящите служители, за да може зоната да бъде почистена внимателно.
 • Ако домашният ви любимец се чувства зле, най-добре го оставете у дома.
 • Винаги си носете няколко найлонови торбички - с тях почистването след домашния ви любимец е по-лесно. Най-добре е да се придържате към определен график за хранене и извеждане на разходка.
 • Препоръчваме ви кучето ви винаги да бъде на повод по време на разходките из сградата, а котката може да бъде носена на ръце.
 • Уверете се, че всички кошчета за отпадъци са покрити, за да няма инциденти с домашни любимци.
 • Дръжте подръка документите си.
 • Подпишете формуляра за предоставяне на съгласие преди да доведете домашния си любимец на работа.
 • Носете със себе си документите за ваксиниране.
 • Запишете си телефонния номер и адреса на вашия ветеринар и на клиника за спешна помощ.
 • Съхранявайте списък с всички лекарства, употребявани от домашния ви любимец.

quot1Приятно ни е да има кучета в офиса“. Това е великолепен начин да се опознаем взаимно, а кучетата също се радват на новите си приятели.quot1
- Служител, маркетингова агенция me.JPMH

quot1Довеждането на домашния ми любимец на работа ми дава умствен покой. Зная че кучето е щастливо и не е само у дома.quot1
- Шави Гарсия, отдел „Маркетинг“ на Nestlé