Нашите хора и култура

Нашите хора и култура
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
NPPE Breed Library Info Page

Едно от действително важните за Purina® неща е, че всеки който работи при нас обича домашните любимци. Независимо дали се касае за котки, кучета или и двете продуктовите серии на PURINA са създадени не просто от научни експерти и специалисти в областта на храненето, а от хора които знаят какво значи да имаш куче или котка за член на семейството и които обичат домашните си любимци по същия начин, по който ни обичат и те. Ето и само няколко от хората на Purina®, които черпят вдъхновение от страстта си към домашни любимци.