Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Вашият любимец - нашата страст

Политика за поверителността на данните

В сила от ноември 2022

ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност („Политката“), за да разберете нашите политики и практики относно Вашите лични данни и как ще ги третираме. Настоящата Политика се отнася за лица, които взаимодействат с услугите на „Нестле България“ АД като потребители („Вие“). Настоящата Политика обяснява как Вашите лични данни се събират, използват и разкриват от „Нестле България“ АД („Нестле“, „Ние“, „Нас“). Тя също така Ви указва как можете да получите достъп и да актуализирате Вашите лични данни и да направите определени избори за това как да се използват Вашите лични данни.

Настоящата Политика обхваща както нашите онлайн, така и офлайн дейности по събиране на данни, включително лични данни, които събираме чрез нашите различни канали като уебсайтове, приложения, мрежи на трети страни, услуга за ангажиране на потребителите, точки за продажба и събития. Моля, имайте предвид, че може да обобщаваме лични данни от различни източници (напр. уебсайтове, офлайн събития). Като част от това, ние комбинираме лични данни, които първоначално са били събрани от различни юридически лица на Нестле или партньори на Нестле. Моля, Вижте Раздел 9 за допълнителна информация как да възразите срещу това.

Ако не ни предоставите необходимите лични данни (Ние ще Ви посочим, когато това е така, например, като направим тази информация ясна в нашите регистрационни формуляри), може да не сме в състояние да Ви предоставим нашите стоки и/или услуги. Настоящата Политика може да бъде променяна от време на време (Вижте раздел 11).

Настоящата Политика предоставя важна информация в следните области:

1. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата Политика се отнася за лични данни, които събираме от или за вас, чрез методите, описани по-долу (вижте раздел 2), от следните източници:

Уебсайтове на Нестле. Уебсайтове, насочени към потребителите, управлявани от или за Нестле, включително сайтове, които оперираме под нашите собствени домейни/URL адреси и мини-сайтове, които поддържаме в социални мрежи на трети страни, като например Facebook („Уебсайтове“).

Мобилни сайтове/приложения на Нестле. Мобилни сайтове или приложения, насочени към потребителите, управлявани от или за Нестле, като приложения за смартфони.

Нестле ЦОП. Комуникация с нашия Център за обслужване на потребителите (“ЦОП”).

Офлайн регистрационни формуляри. Печатна или цифрова регистрация и подобни формуляри, които събираме например чрез пощенска поща, демонстрации в магазина, състезания и други промоции или събития.

Рекламни взаимодействия. Взаимодействия с нашите реклами (например, ако взаимодействате с една от нашите реклами на уебсайт на трета страна, може да получим информация за това взаимодействие).

Данни, които създаваме. В хода на нашите взаимодействия с вас можем да създадем лични данни за вас (например записи на Вашите покупки от нашите уебсайтове).

Данни от други източници. Социални мрежи на трети страни (например като Facebook), рекламни мрежи (например като Google), проучване на пазара (ако обратната връзка не е предоставена на анонимна основа), агрегатори на данни на трети страни, промоционални партньори на Нестле, публични източници и данни, получени, когато придобиваме други компании.

2.ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И КАК ГИ СЪБИРАМЕ

В зависимост от това как взаимодействате с Нестле (онлайн, офлайн, по телефона и т.н.), ние събираме различни видове информация от вас, както е описано по-долу.

Лична информация за контакт. Това включва всяка информация, която ни предоставяте, която би ни позволила да се свържем с вас, като вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, данни за социалната мрежа или телефонен номер.

Информация за влизане в акаунта. Всяка информация, която е необходима, за да Ви даде достъп до вашия конкретен профил. Примерите включват вашия идентификационен номер/имейл адрес, екранно име, парола в невъзстановима форма и/или защитен въпрос и отговор.

Демографска информация и интереси. Всяка информация, която описва Вашите демографски или поведенчески характеристики. Примерите включват вашата дата на раждане, възраст или възрастов диапазон, пол, географско местоположение (напр. пощенски код/пощенски код), любими продукти, хобита и интереси и информация за домакинството или начина на живот.

Информация от компютър/мобилно устройство. Всяка информация за компютърната система или друго технологично устройство, което използвате за достъп до един от нашите уебсайтове или приложения, като например адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашия компютър или устройство към интернет, тип операционна система и тип уеб браузър и версия. Ако имате достъп до уебсайт или приложение на Нестле чрез мобилно устройство, като например смартфон, събраната информация ще включва също, когато е разрешено, уникалния идентификационен номер на устройството на вашия телефон, рекламен идентификатор, геолокация и други подобни данни за мобилното устройство.

Информация за използване на уебсайтове/комуникации. Докато навигирате и взаимодействате с нашите уебсайтове или бюлетини, ние използваме технологии за автоматично събиране на данни, за да събираме определена информация за Вашите действия. Това включва информация, като например върху кои връзки щраквате, кои страници или съдържание преглеждате и за колко време, и друга подобна информация и статистически данни за Вашите взаимодействия, като време за реакция на съдържанието, грешки при изтегляне и продължителност на посещенията на определени страници. Тази информация се улавя с помощта на автоматизирани технологии като бисквитки и уеб маяци, а също така се събира чрез използване на проследяване на трети страни за аналитични и рекламни цели. Имате право да възразите срещу използването на такива технологии, за повече подробности, моля вижте Раздел 4.

Проучване на пазара и обратна връзка от потребителите. Всяка информация, която доброволно споделяте с Нас относно опита си от използването на нашите продукти и услуги.

Съдържание, генерирано от потребителите. Всяко съдържание, което създавате и след това споделяте с нас в социални мрежи на трети страни или като го качвате на един от нашите уебсайтове или приложения, включително използването на приложения за социални мрежи на трети страни като Facebook. Примерите включват снимки, видеоклипове, лични истории или други подобни медии или съдържание. Когато е разрешено, Ние събираме и публикуваме генерирано от потребителите съдържание във връзка с различни дейности, включително състезания и други промоции, функции на общността на уебсайтове, ангажираност на потребителите и социални мрежи на трети страни.

Информация за социални мрежи на трети страни. Всяка информация, която споделяте публично в социална мрежа на трета страна или информация, която е част от Вашия профил в социална мрежа на трета страна (като Facebook) и която позволявате на социалната мрежа на трета страна да споделя с Нас. Примерите включват основна информация за Вашия акаунт (напр. име, имейл адрес, пол, рожден ден, текущ град, снимка на потребителския профил, потребителски идентификатор, списък с приятели и т.н.) и всякаква друга допълнителна информация или дейности, които позволявате на социалната мрежа на трета страна да споделя. Ние получаваме информацията за Вашия профил на трета страна в социалната мрежа (или части от него) всеки път, когато изтегляте или взаимодействате с уеб приложение на Нестле в социална мрежа на трета страна, като Facebook, всеки път, когато използвате функция за социална мрежа, която е интегрирана в Нестле сайт (като Facebook Connect) или всеки път, когато взаимодействате с Нас чрез социална мрежа на трета страна. За да научите повече за това как Вашата информация от социална мрежа на трета страна се получава от Нестле или за да се откажете от споделянето на такава информация от социална мрежа, моля, посетете уебсайта на съответната социална мрежа на трета страна.

Плащане и финансова информация. Всяка информация, която ни е необходима, за да изпълним поръчка или която използвате, за да направите покупка, като данни за Вашата дебитна или кредитна карта (име на картодържателя, номер на картата, срок на валидност и т.н.) или други форми на плащане (ако има такива са предоставени). Във всеки случай, ние или нашият(и) доставчик(и) обработваме плащания и финансова информация по начин, съвместим с приложимите закони, разпоредби и стандарти за сигурност, като PCI DSS.

Обаждания до центровете за обслужване на потребителите. Комуникациите с ЦОП могат да бъдат записвани или прослушвани, в съответствие с приложимите закони, за местни оперативни нужди (например за целите на качеството или обучението). Данните за платежните карти не се записват. Когато се изисква по закон, ще бъдете информирани за такъв запис в началото на разговора.

Чувствителни лични данни. Ние не се стремим да събираме или обработваме по друг начин чувствителни лични данни в обичайния ход на нашия бизнес. Когато се наложи да обработваме Вашите чувствителни лични данни по някаква причина, ние разчитаме на вашето предварително изрично съгласие за всяка обработка, която е доброволна (например за маркетингови цели). Ако обработваме Вашите чувствителни лични данни за други цели, ние разчитаме на следните законови основания: (i) разкриване и предотвратяване на престъпления (включително предотвратяване на измами); и (ii) спазване на приложимото законодателство (например за спазване на нашия отчет на разнообразието).

3.ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

Ние не изискваме съзнателно и не събираме лични данни от деца под [13 години]. Ако открием, че неволно сме събрали лични данни от дете под [13 години], незабавно ще премахнем личните данни на това дете от нашите записи. Въпреки това, Нестле може да събира лични данни за деца на възраст под [13] години директно от родителя или настойника и с изричното съгласие на това лице.

4.БИСКВИТКИ/ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ И УЕБ МАЯКИ

Бисквитки/подобни технологии. Моля, вижте нашата Политика за бисквитки [https://www.nestle.bg/bg/info/cookiepolicy], за да научите как можете да управлявате настройките си за бисквитки и за подробна информация относно бисквитките, които използваме, и целите, за които ги използваме.

Регистрационни файлове. Ние събираме информация под формата на регистрационни файлове, които записват активността на уебсайта и събират статистически данни за Вашите навици за сърфиране. Тези записи се генерират автоматично и ни помагат да отстраняваме грешки, да подобряваме производителността и да поддържаме сигурността на нашите уебсайтове.

Уеб маяци. Уеб маяци (известни още като „уеб бъгове“) са малки низове от код, които доставят графично изображение на уеб страница или в имейл с цел прехвърляне на данни обратно към нас. Информацията, събрана чрез уеб маяци, ще включва информация като IP адреси, както и информация за това как отговаряте на имейл кампания (например в колко часа е отворен имейлът, кои връзки щраквате в имейла и т.н.). Ще използваме уеб маяци на нашите уебсайтове или ще ги включваме в имейли, които Ви изпращаме. Ние използваме информацията за уеб маяци за различни цели, включително, но не само, отчитане на трафика на сайта, броя на уникалните посетители, реклама, одит на имейл и отчитане, както и персонализиране.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Следващите параграфи описват различните цели, за които събираме и използваме Вашите лични данни, както и различните видове лични данни, които се събират за всяка цел. Моля, имайте предвид, че не всички употреби по-долу се отнасят за всеки.

6. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В допълнение към юридическите лица на Нестле, споменати в раздела за администратори на лични данни и контакти (вижте раздел 12), ние споделяме Вашите лични данни със следните видове организации трети страни:

Доставчици на услуги. Това са външни компании, които използваме, за да ни помогнем да управляваме нашия бизнес (например изпълнение на поръчки, обработка на плащания, откриване на измами и проверка на самоличността, работа на уебсайтове, компании за проучване на пазара, услуги за поддръжка, промоции, разработка на уебсайтове, анализ на данни, CRC и др.). Доставчиците на услуги и избраният от тях персонал имат право да осъществяват достъп и да използват личните Ви данни от наше име само за конкретните задачи, които им е поискано да изпълнят, въз основа на нашите инструкции, и са длъжни да пазят Вашите лични данни поверителни и сигурни . [Когато се изисква от приложимото законодателство, можете да получите списък на доставчиците, обработващи Вашите лични данни (вижте раздел 12, за да се свържете с нас).]

Агенции за кредитно отчитане/събирачи на дългове. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, агенциите за кредитно отчитане и събирачите на дългове са външни компании, които Ние използваме, за да ни помогнем да проверим вашата кредитоспособност (по-специално за поръчки с фактура) или да съберем неизплатени фактури.

Компаниите на трети страни, които използват лични данни за свои собствени маркетингови цели. Освен в ситуации, в които сте дали съгласието си, Ние не лицензираме и не продаваме Вашите лични данни на трети компании за техни собствени маркетингови цели. Тяхната самоличност ще бъде разкрита в момента, в който бъде поискано вашето съгласие. Например, можем да споделяме с Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”) определени данни относно действията, които предприемате на нашите уебсайтове, като посещенията Ви на нашите уебсайтове, Вашите взаимодействия на нашите уебсайтове, използването на Facebook Connect и информация, събрана от бисквитки или подобни технологии, включително Facebook пиксела. Това ни позволява да измерваме ефективността на нашата реклама, да подобряваме нашите маркетингови практики и ни помага да предоставяме по-подходяща реклама за вас и хора като вас (включително в социални медии като Facebook). Ние сме съвместен администратор на данни с Meta за тази обработка. Това споразумение означава, че трябва да Ви предоставим това известие, но трябва да се свържете с Meta, ако искате да упражните правата си за защита на данните. Допълнителна информация, включително как Meta Ви позволява да упражнявате правата си за защита на данните и впоследствие обработва вашата информация като независим администратор на данни, можете да намерите в Политиката за данни на Meta, която е достъпна на https://www.facebook.com/about/privacy.

Трети страни, които получават и използват Лични данни по законови причини или поради сливане/придобиване. Ние ще разкрием Вашите лични данни на трети страни по законови причини или в контекста на придобиване или сливане (Вижте раздел 5 за подробности).

7. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с приложимите закони, ние ще използваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да задоволим целите, за които са събрани Вашите лични данни (както е описано в раздел 5 по-горе) или за да спазим приложимите законови изисквания. Личните данни, използвани за предоставяне на персонализирано изживяване (вижте раздел 5 по-горе за подробности), ще се съхраняват за срок, разрешен от приложимите закони.

8. РАЗКРИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме подходящи мерки (описани по-долу), за да запазим Вашите лични данни поверителни и сигурни. Моля, имайте предвид обаче, че тези защити не се отнасят за информация, която решите да споделите в обществени зони, като социални мрежи на трети страни.

Хора, които имат достъп до Вашите лични данни. Вашите Лични данни ще бъдат обработвани от нашия упълномощен персонал или агенти, при необходимост, в зависимост от конкретните цели, за които са събрани Вашите Лични данни (напр. нашият персонал, отговарящ за грижите за потребителите, ще има достъп до Вашия потребителски архив ).

Мерки, предприети в работни среди. Ние съхраняваме Вашите лични данни в операционна среда, която използва разумни мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп. Ние следваме разумни стандарти за защита на личните данни. Предаването на информация през Интернет, за съжаление, не е напълно сигурно и въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните по време на предаването през нашите уебсайтове/приложения.

Мерки, които очакваме да предприемете. Важно е и вие да играете роля в опазването на Вашите лични данни в безопасност и сигурност. Когато се регистрирате за онлайн акаунт, моля, не забравяйте да изберете парола за акаунт, която би била трудна за отгатване от другите и никога не разкривайте паролата Ви на никой друг. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на тази парола и за всяко използване на вашия акаунт. Ако използвате споделен или публичен компютър, никога не избирайте да запомняте вашия профил/имейл адрес или парола и не забравяйте да излизате от профила си всеки път, когато изключите компютъра. Вие също трябва да използвате всички настройки или контроли за поверителност, които Ви предоставяме в нашия уебсайт/приложение.

Прехвърляне на Вашите лични данни. Поради международния характер на нашия бизнес, може да се наложи да прехвърлим Вашите лични данни в рамките на Групата на Нестле и на трети страни, както е посочено в раздел 6 по-горе, във връзка с целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Поради тази причина може да прехвърлим Вашите лични данни в други държави, които може да имат различни закони и изисквания за спазване на защитата на данните от тези, които се прилагат в държавата, в която се намирате.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

Достъп до Вашите лични данни. Имате право на достъп, преглед и искане за физическо или електронно копие на информацията, съхранявана за вас. Също така имате право да поискате информация относно източника на Вашите лични данни.

Тези права могат да бъдат упражнени, като ни изпратите имейл на DataProtection@bg.nestle.com или ни пишете на адрес София, бул. „Европа“ 128, като приложите копие на вашия документ за самоличност или еквивалентни данни (където се изисква от Нас и е разрешено от закона). Ако искането е подадено от лице, различно от вас, без да се предостави доказателство, че искането е законно направено от ваше име, искането ще бъде отхвърлено. Моля, имайте предвид, че предоставената ни информация за идентификация ще бъде обработвана само в съответствие с и до степента, разрешена от приложимите закони.

Допълнителни права (например промяна, изтриване на лични данни). Когато е предвидено от закона, можете (i) да поискате изтриване, преносимост, коригиране или ревизия на Вашите Лични данни; (ii) ограничаване на използването и разкриването на Вашите лични данни; и (iii) да оттеглим съгласието за която и да е от нашите дейности по обработка на данни.

Съгласно приложимото законодателство, може да имате и следните допълнителни права относно използването на съответните Ви лични данни: • правото на възражение, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу използването на Вашите Съответни лични данни от нас или от наше име; и • правото да възразите срещу обработването на Вашите съответни лични данни от нас или от наше име за целите на директния маркетинг.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства, ние няма да можем да изтрием Вашите лични данни, без да изтрием и вашия потребителски акаунт. Може да се наложи да запазим някои от Вашите лични данни, след като сте поискали изтриване, за да изпълним нашите законови или договорни задължения. Също така може да ни бъде разрешено от приложимите закони да запазим някои от Вашите лични данни, за да задоволим нашите бизнес нужди. Където е възможно, нашите уебсайтове имат специална функция, чрез която можете да преглеждате и редактирате личните данни, които сте предоставили. Моля, имайте предвид, че ние изискваме от нашите регистрирани потребители да потвърдят своята самоличност (например идентификационен номер за вход/имейл адрес, парола), преди да имат достъп или да направят промени в информацията за акаунта си. Това помага да се предотврати неоторизиран достъп до вашия акаунт. Надяваме се, че можем да удовлетворим Вашите запитвания относно начина, по който обработваме личните Ви данни. Въпреки това, ако имате неразрешени притеснения, Вие също имате право да подадете жалба до компетентните органи за защита на данните.

10. ВАШИЯТ ИЗБОР ЗА ТОВА КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние се стремим да Ви предоставим избор по отношение на личните данни, които ни предоставяте. Следните механизми Ви дават контрол върху Вашите лични данни:

Бисквитки/подобни технологии. Можете да управлявате съгласието си чрез (i) нашето решение за управление на съгласието или (ii) Вашия браузър, така че да откажете всички или някои бисквитки/подобни технологии, или да Ви предупреди, когато се използват. Моля, вижте раздел 4 по-горе.

Реклама, маркетинг и промоции. Можете да се съгласите Вашите лични данни да бъдат използвани от Нестле за популяризиране на продуктите или услугите на компанията чрез отметка(а), разположена във формуляра за регистрация, или като отговорите на въпроса(ите), представени от нашите представители от ЦОП. Ако решите, че повече не желаете да получавате такива съобщения, впоследствие можете да се откажете от получаването на свързани с маркетинг съобщения по всяко време, като следвате инструкциите, предоставени във всяка такава комуникация. За да се отпишете от маркетинговите комуникации, изпращани дадена медия, включително социални мрежи на трети страни, можете да се откажете по всяко време, като се отпишете чрез връзки, налични в нашите съобщения, влезете в уебсайтовете/приложенията или социалните мрежи на трети страни и коригирате вашите потребителски предпочитания в профила на вашия акаунт, като премахнете отметките от съответните квадратчета или се обадите на нашия ЦОП. Моля, имайте предвид, че дори и да се откажете от получаване на маркетингови съобщения, вие пак ще получавате административни съобщения от нас, като потвърждения за поръчки или други транзакции, известия за дейностите на вашия акаунт (напр. потвърждения на акаунт, промени на паролата и т.н.) и други важни съобщения, които не са свързани с маркетинга.

Персонализиране (офлайн и онлайн): Когато се изисква по закон, ако желаете Вашите лични данни да бъдат използвани от Нестле, за да Ви бъде предоставено персонализирано изживяване/насочена реклама и съдържание, можете да посочите това чрез съответното квадратче за отметка, намиращо се във формуляра за регистрация, или като отговорите въпросите, представени от нашите представители на ЦОП. Ако решите, че вече не искате да се възползвате от тази персонализация, можете да се откажете по всяко време, като влезете в уебсайтовете/приложенията и коригирате потребителските си предпочитания в профила на акаунта си, като премахнете отметките от съответните квадратчета или като се обадите на нашия ЦОП.

Таргетирани реклами. Ние си партнираме с рекламни мрежи и други доставчици на реклами („Доставчици на реклама“), които обслужват реклама от името на нас и други несвързани компании в Интернет. Някои от тези реклами са съобразени с Вашите интереси въз основа на информация, събирана на сайтове на Нестле или на несвързани уебсайтове с течение на времето. Можете да посетите www.aboutads.info/choices, за да научите повече за този тип реклама, както и за това как да се откажете от рекламни практики, базирани на интереси от компании, които участват в самостоятелната регулаторна програма на Digital Advertising Alliance (DAA). Освен това можете да се откажете от този тип реклама в мобилни приложения от компании, които участват в приложението AppChoices на DAA, като изтеглите приложението от магазина за приложения за iOS или Android. Можете също да спрете събирането на точни данни за местоположение от мобилно устройство, като влезете в настройките на услугата за местоположение на Вашето устройство.

11. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ако променим начина, по който обработваме Вашите лични данни, ще актуализираме настоящата Политика. Запазваме си правото да правим промени в нашите практики и тази Политика по всяко време, моля, проверявайте често, за да видите каквито и да било актуализации или промени в нашата Политика.

12. АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ И КОНТАКТИ

За да зададете въпроси или да направите коментари относно настоящата политкка и нашите практики за поверителност или за да подадете оплакване относно нашето съответствие с приложимите закони за поверителност, моля, свържете се с нас на: бул. „Европа“ 128 или ни пишете на DataProtection@bg.nestle.com.

Ние ще признаем и ще разследваме всеки сигнал относно начина, по който управляваме лични данни (включително оплакване, че сме нарушили правата ви съгласно приложимите закони за поверителност).

Защо са ни необходими личните Ви данни? Основания Нашите легитимни интереси

Обслужване на клиенти. Използваме личните Ви данни, за да предоставяме услуги
на Вас, нашите потребители, включително и да отговаряме на Ваши запитвания. За
тази цел обикновено събираме информация за начините, по които можем да се
свържем с Вас и причината за запитването Ви (например състояние на поръчката,
технически проблем, въпрос/жалба свързана с продукт, общи въпроси и т.н.).

 • Изпълнение на договорни задължения
 • Изпълнение на законово задължение
 • Нашите легитимни интереси
 • Да подобрим и разработим нови продукти и услуги
 • Да бъдем по-ефективни
Игри и промоции. С Вашето съгласие (когато то се изисква), използваме личните
Ви данни, за да Ви предоставим информация за стоки или услуги (например
съобщения, с които Ви информираме за наши продукти, услуги, кампании или
промоции). Комуникацията може да е чрез имейли, реклами, SMS съобщения,
телефонни обаждания и писма в съответствие с приложимите закони. Някои
от нашите промоции и други кампании се провеждат на уебсайтове и/или в
социалните мрежи на трети страни. Използването на личните Ви данни е
доброволно, което означава, че можете да възразите или да оттеглите
съгласието си, когато то се изисква, за конкретна цел, за която личните Ви
данни се обработват. За повече информация за това как да промените
предпочитанията си относно получаването на маркетинг комуникация,
вижте Раздели 9 и 10 по-долу. Допълнителна информация относно нашите
игри и други промоции може да откриете в правилата на всяка игра/ промоция.
 • С Вашето съгласие (когато е необходимо)
 • Нашите легитимни интереси
 • Да разберем кои от нашите продукти и услуги може да Ви интересуват и
  да Ви разкажем повече за тях
 • Да открием други групи потребители за новите ни продукти или услуги
Социални мрежи на трети страни: Използваме Вашите лични данни,когато
взаимодействате със социалните мрежи на трети страни (например, когато
използвате функцията "Харесва ми"), за да Ви изпращаме реклами и за да
общуваме с Вас в социалните мрежи. Можете да научите повече за това как
действат тези функционалности, данните от профилите, които получаваме
от Вас и как да промените настройките, преглеждайки политиката и правилата
за поверителност на съответните социални мрежи.
 • С Вашето съгласие (когато е необходимо)
 • Нашите легитимни интереси
 • Да подобряваме и разработваме нови продукти и услуги
 • За бъдем по-ефективни
 • За защитим нашите системи, мрежи и персонал
 • Да осигурим съответствие със законовите ни задължения
Персонализиране (офлайн и онлайн). С Вашето съгласие (когато то се изисква),
използваме лични Ви данни (i), за да анализираме вашите предпочитания и навици,
(ii) за да предвидим Вашите нужди въз основа на анализ на профила Ви,
(iii) да подобрим и персонализираме нашите уебсайтове и приложения;
(iv) за да гарантираме, че съдържанието от нашите уеб сайтове / приложения е
оптимизирано за Вас и за Вашия компютър или устройство;
(v) за да Ви предоставим съобразено с Вашите нужди реклама и съдържание и
(vi) за да се възползвате от интерактивни функции, ако решите да го направите.
Например, запазваме потребителското Ви име, за да можете бързо да влезете
при следващото посещение на нашия сайт или да можете лесно да изтеглите
продуктите, които сте въвели преди това в пазарската си кошница.
Въз основа на този тип информация - и с Вашето съгласие (когато то е
необходимо) - също ви показваме конкретно съдържание или промоции
на Nestlé, които са съобразени с Вашите интереси. Използването на
личните Ви данни е доброволно, което означава, че можете да оттеглите
съгласието си личните Ви данни да бъдат ползвани за конкретната цел
по всяко време. За подробна информация как да направите това,
вижте Раздел 10 по-долу.
Изпълнение на поръчки. Използваме Вашите лични данни, включително
информация за банкови сметки и начини на плащане, за да обработваме
и изпращаме до адрес Вашите поръчки, да Ви информираме за техния
статус, да коригираме адреса Ви, когато пожелаете, както и с цел
идентификация на самоличността и предприемане на други дейности
за разкриване на евентуални измами.
 • Изпълнение на договорни задължения
 • С вашето съгласие (когато е необходимо)
 • Изпълнение на законово задължение
 • Нашите легитимни интереси
 • Да подобрим и разработим нови продукти и услуги
 • За да сме по-ефективни
 • Да защитим нашите системи, мрежи и персонал
 • Да изпълним правните ни задължения
Други общи цели (например вътрешни или пазарни проучвания, анализи,
сигурност). В съответствие с приложимите закони използваме Вашите
лични данни за други общи бизнес цели: като поддържане на Вашия
профил в уебсайтове, провеждане на вътрешни или пазарни проучвания
и измерване на ефективността на нашите рекламни кампании. Запазваме
правото си - ако имате повече профили в Nestlé - да съберем тези профили
в един единствен профил.
Сливане/ придобиване. В случай, че „Нестле България“ АД се слее с или
влее в или дружествените ни активи бъдат придобити от друго дружество,
ще споделим Вашите лични данни с правоприемника/ците. Ще разкрием
Вашите лични данни на трети лица и тогава (i), когато това се изисква
от приложимото законодателство; (ii) в хода на съдебни и други
производства пред държавни или общински органи; iii) в отговор на
искане от компетентна институция; (iv) в защита на нашите права,
включително неприкосновеността на личния живот,
сигурността на имуществото или за защита на обществения интерес;
или (v) в изпълнение на
договор или условие за ползване на наш уебсайт.
 • Изпълнение на законово задължение
 • Нашите легитимни интереси
 • Да изпълним правните ни задължения
 • Да защитим нашите активи и персонал

6. ЛИЦА, С КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Споделяме Вашите лични данни със следните видове организации:

Доставчици на услуги. Това са външни компании, които използваме в помощ на управлението на нашия бизнес (например за доставяне на направените от Вас поръчки на продукти, обработка на плащанията, проверка на самоличността и разкриване на измами; компании, които поддържат и администрират нашите уебсайтове и приложения; компании за маркетингови проучвания и криейтив агенции, които ни помагат при организирането и провеждането на промоции, и т.н.). Доставчиците на услуги и определени от тях служители имат достъп и използват личните Ви данни единствено за реализирането на конкретните задачи, с които са натоварени и въз основа на нашите указания, и са задължени да опазват и защитават личните Ви данни. В случай на запитване и доколкото имаме такова задължение съгласно действащото законодателство, може да Ви предоставим списък с доставчиците ни, които обработват Ваши лични данни.

Други лица, които използват лични Ви данни за собствените си маркетингови цели. Освен в случаите, в които Вие сте дали изричното си съгласие, ние не продаваме и не предоставяме по друг начин Вашите лични данни на други компании или физически лица за реализирането на техните собствени маркетингови цели. Ако Вашето съгласие е искано, заедно с искането, ще Ви бъде предоставена информация кои са тези трети лица.

Получатели на данни при реорганизация на бизнеса и по други причини, произтичащи от закона. Ние можем да разкрием Вашите лични данни на трети страни при реорганизация на бизнеса ни (например сливане с или вливане в друго дружество) или по други причини, произтичащи от закона (виж Раздел 5 за повече подробности).

7. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние предприемаме всички разумни действия, за да осигурим, че личните Ви данни се обработват само за минималния срок, който е необходим за целите, за които се събират. Критериите за определяне на тези срокове са:

(а) ще запазим онези Ваши лични данни, които позволяват идентификацията Ви само, доколкото:

- сме в дълготрайни отношения с Вас (например, ако сте се съгласили да получавате маркетинг информация и не сте оттеглили съгласието си);

- личните Ви данни са необходими за една от целите, описани в настоящата Политика и имаме валидно правно основание да ги обработваме;

и (б) за срока, определен в закон или при наличие на друг преклузивен или давностен срок + поне три месеца след края на този срок, в който можем да бъдем уведомени за каквито и да е заведени искове, жалби, сигнали; и

(в) В случай на заведени искове, жалби или сигнали, можем да продължим да обработваме личните Ви данни до разрешаването на конкретния спор.

За срока, описан в б. „б“ по-горе, ще ограничим операциите по обработване на личните Ви данни до съхранение и опазване на тяхната сигурност, с изключение на случаите, в които данните трябва да бъдат прегледани във връзка с заведен иск или подадена жалба/ сигнал или за изпълнение на законово задължение.

След изтичането на сроковете по-горе, ние ще изтрием или унищожим относимите лични данни или ще ги анонимизираме.

8. РАЗКРИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В дружеството прилагаме всички подходящи мерки (описани по-долу), за да защитим личните Ви данни. Молим обърнете внимание, че тези мерки не се отнасят за информацията, която сами сте решили да споделите в публичното пространство - като, например, социалните мрежи на трети страни.

Лицата, които имат достъп до личните Ви данни. Вашите лични данни ще бъдат обработени от определени наши служители или договорни партньори, при необходимост, и в зависимост от конкретните цели, за които личните данни са били събрани (например персоналът, отговарящ за връзки с потребителите, ще имат достъп до данните за извършените от вас покупки).

Защитни мерки при работа с операционни системи. В дружеството съхраняваме Вашите лични данни в системи с използването на разумни, по своя обем и характер, мерки за сигурност, целящи да предотвратят всеки неоторизиран достъп. Приели сме и прилагаме разумни стандарти за защита на личните данни. За съжаление, обаче, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно и въпреки, че правим всичко възможно да защитим Вашите лични данни, не сме в състояние да гарантираме тяхната сигурност по време на предаването им чрез нашите уебсайтове и/или приложения.

Препоръчителни мерки. Важно е да се отбележи, че Вие също може да допринесете за опазването и сигурността на личните Ви данни. При всяко регистриране в наш уебсайт или приложение, не забравяйте да съставите парола за достъп, която е трудна за отгатване и която никога не трябва да разкривате пред друго лице. Отговорността за защитата на тази парола и за използването на вашия акаунт е Ваша. Ако използвате споделен или публично достъпен компютър, никога не запазвайте Вашето потребителско име/имейл адрес или парола и не забравяйте да излезете от профила си при всяко изключване на компютъра. Възползвайте се от всички настройки и функционалности за контрол относно лични данни и поверителна информация, които Ви предоставяме на нашия уебсайт и/или приложение.

Прехвърляне на лични данни. Поради това, че Нестле е глобална компания, може да ни се наложи да прехвърлим Ваши лични данни в рамките на групата на Nestlé и на трети лица, както е отбелязано в Раздел 6 по-горе във връзка с постигането на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. По тази причина ние ще можем да прехвърлим личните Ви данни в страни, в които могат да действат закони и изисквания за опазване и защита на личните Ви данни различни от законите, които важат в страната, в която се намирате.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

Достъп до Вашите лични данни, които обработваме. Всеки потребител има право да получи достъп, да прегледа и да получи физическо или електронно копие от съхраняваната за него/нея информация. Освен това, Вие може да изискате информация относно източника на получените лични данни. Тези права могат да бъдат упражнени, като ни изпратите имейл на Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com или писмо на адрес: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128, като посочите информация, която ни позволява да Ви идентифицираме. В случай, че молбата бъде подадена от друго лице /различно от Вас/, без да бъдат предоставени доказателства, че се подава от Ваше име, искането може бъде отхвърлено. Обръщаме внимание, че личната информация, която ще ни предоставите с цел да Ви идентифицираме, ще бъде обработена само в съответствие с и до степента, позволена от приложимите закони.

Допълнителни права (коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, оттегляне на съгласие). Вие имате право (i) да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, актуализирани, прехвърлени на трето лице или изтрити; (ii) да заявите ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и (iii) да оттеглите съгласието си за извършване на някоя от дейностите по обработка на личните Ви данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Съгласно приложимото право, Вие също можете да: • възразите срещу обработването на Вашите лични данни от нас или от наше име, като се свържете с нас на e-mai;: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com, телефон: 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или адрес: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128; или • оттеглите съгласието си да получавате маркетинг съобщения и друга търговска комуникация, като се свържете с нас по един от горепосочените начини или натиснете бутона „unsubscribe”, който ще откриете в края на всяко съобщение, изпратено по електронна поща.

Обръщаме внимание, че при определени обстоятелства няма да можем да изтрием личните Ви данни, без да изтрием и потребителския Ви профил. Възможно е да ни се наложи да запазим някои от личните Ви данни, въпреки че сте поискали те да бъдат изтрити, за да можем надлежно да изпълним нашите законови или договорни задължения. Също така, доколкото е разрешено от приложимото законодателство, можем да запазим някои от Вашите лични с цел изпълнение на бизнес дейностите ни.

Нашите уеб сайтове имат специална функция, чрез която можете да преглеждате и редактирате предоставените от Вас лични данни. Моля, обърнете внимание, че изискваме регистрираните ни потребители да потвърдят самоличността си (например чрез потребителско име, имейл адрес, парола), преди да получат достъп или да въведат промени в съхраняваната информация. Правим това с цел да предотвратим неоторизирания достъп до Вашия профил.

Надяваме се, че ще можем да отговорим изчерпателно на задаваните от вас въпроси относно начина, по който обработваме личните ви данни. Ако, обаче, сте загрижени за някои от аспектите в нашата работа, Вие имате право да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни или до друг компетентен орган.

10. ПРАВО НА ИЗБОР: КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние полагаме всички усилия да разполагате с избор относно начина на боравене с личните данни, които ни предоставяте. За надеждния контрол върху обработката на личните Ви данни са предвидени следните основни механизми:

„Бисквитки“ и други сходни технологии. Вие можете да дадете/откажете използването на „бисквитки“ и други сходни технологии (i) като използвате нашето решение за управление на „бисквитки“, което ще намерите на нашите уебсайтове или (ii) промените настройките на Вашия браузър, за да откажете всички или някои „бисквитки“ или сходни технологии, или да бъдете предупредени в случаите, в които такива биват използвани. За повече подробности вижте Раздел 4 по-горе.

Реклама, маркетинг и промоции. Можете да дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат използвани от нас или от наше име, за да Ви изпращаме информация и рекламни материали за наши стоки, услуги, промоции, събития и други кампании, използвайки квадратчета за отметки (tick-box(es), намиращи се в регистрационните форми на нашите уебсайтове или приложения, или при отговора на въпросите, зададени от нашите служители от отдел „Връзки с потребители“. Когато решите, че повече не желаете да получавате маркетингови съобщения, може да се откажете по всяко време следвайки инструкциите, предоставени в имейла, регистрационната форма или по време на телефонния разговор (например чрез кликването върху линка “unsubscribe”, съдържащ се в имейлите, изпращани до Вас, чрез премахването на отметките в tick-boxes на нашите уебсайтове или приложения, чрез промяна на настройките в социални мрежи на трети страни, или като се обадите на отдел „Връзки с потребителите“ на тел.: 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа). Обръщаме внимание, че дори да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, Вие пак ще получавате административни съобщения от нас - като потвърждения за направени поръчки или други транзакции, известия за промяна на настройките във Вашия профил (например, потвърждение за извършена промяна на парола и т.н.), както и други важни съобщения, които нямат връзка с маркетинговата дейност.

Персонализация (офлайн и онлайн): Доколкото е допустимо от закона, ако желаете Вашите лични данни да бъдат използвани от нас, за да Ви бъде предоставено персонализирано съдържание, включително целева реклама, можете да дадете съгласието си в съответните полета с отметки във формите за регистрация на нашите уебсайтове или приложения, или като отговорите на въпроса/въпросите на нашите служители от отдела „Връзки с потребителите“. В случай, че не желаете повече да се възползвате от тази персонализация, можете да се откажете по всяко време, влизайки в уебсайтовете/приложенията и променяйки предпочитания си в потребителския профил чрез премахване на отметката в съответните полета или чрез телефонно обаждане до нашите служители от отдел „Връзки с потребителите“.

Целева реклама. Ние работим с редица рекламни мрежи и други доставчици на реклами услуги, които рекламират нашите продукти и кампании от наше име в интернет. Някои от тези реклами са съобразени с Вашите интереси на базата на информацията, събирана с течение на времето от сайтовете на Nestlé или от други несвързани уебсайтове. Можете да посетите www.aboutads.info/choices, за да научите повече за този вид реклама, както и за това как да се откажете от практиките на целевото рекламиране от компании, които участват в програмата за саморегулиране, наречена Digital Advertising Alliance’s (“DAA”.) Освен това, можете да се откажете от този вид реклами, публикувани в мобилните приложения, администрирани от или от името на компаниите, които участват в приложението AppChoices на DAA, като изтеглите това приложение от iOS или Android app store. Можете да спрете събирането на точни данни за местоположението Ви от мобилно устройство, като влезете в настройките в устройството, което ползвате.

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА

В случай, че въведем промени в начина, по който обработваме Вашите лични данни, ще актуализираме текста на настоящата Политика. Запазваме правото си да въвеждаме промени в нашите практики и в съдържанието на тази Политика по всяко време и затова Ви препоръчваме да я проверявате често и да се запознавате навреме с актуализациите или направените промени.

12. КОНТАКТИ

Можете да задавате въпроси, изразявате мнение или правите коментари относно настоящата Политика и практиките ни за опазване на поверителността, както и да подавате жалби относно спазването на приложимото законодателство свързано със защитата на личните данни, като се свържете се с нас на: 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128.

Ние ще потвърдим получаването на искането Ви и внимателно ще разгледаме всеки сигнал относно начина, по който обработваме личните Ви данни (включително и жалби за нарушаване на Вашите права съгласно приложимите закони за защита на личните данни).

Администратори Носят отговорност за:
„Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128
 
Nestlé Treasury International S.A. 7, улица „Никола Бове” L - 1253 Люксембург Дейности, свързани с картови разплащания