Връзка с нас

Обърнете към представител на отдел PetCare, ако имате въпроси относно вашата котка, куче или някой от продуктите на Purina.

1 МОЕТО СЪОБЩЕНИЕ

2 ЗА МЕН

+ 359
Съгласен съм да получавам новини и предложения от Нестле България АД
Запознат съм и съм съгласен Нестле България да събира и обработва моите лични данни, както е описано в Политика за лични данни *

Цялата предоставена от вас информация ще бъде третирана като строго поверителна и ще бъде сигурно съхранявана единствено с цел да се предостави отговор на вашето запитване. Моля, прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

close
” За да Ви бъдем възможно най-полезни при разглеждането на този сайт, събираме информация по време на Вашите посещения чрез „бисквитки“ (cookies). Използвайте нашия Cookie Consent Tool (Инструмент за предоставяне на съгласие за използване на бисквитки), за да видите пълен списък на всички бисквитки, които използваме и да изберете тези от тях, които могат да се прилагат на Вашето устройство.По-нататъшното използване на този сайт ще се счита за съгласие”
Съгласие за бисквитки