Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце

Разбиране на езика на тялото на твоето кученце


Всяка част на тялото от носа до опашката може да помогне за изразяването на емоциите, настроенията и желанията на твоето кученце. Ако разбираш този „кучешки език“ от самото начало, можеш да изградиш здрава връзка с кученцето си и по-добре да тълкуваш всичко, което то ти казва!

ЖЕЛАНИЕ ЗА ИГРА:
Ако кучето ти маха с опашка и е навело предната част на тялото си, то иска да играе и да се забавлява.

ИНТЕРЕС:
Ако опашката е хоризонтална, а ушите и тялото са наведени напред, кученцето ти се интересува от нещо наблизо.

УДОВОЛСТВИЕ:
Когато кучетата се търкалят по гръб, това е знак, че са много щастливи. Същото е и ако предните им крака са протегнати напред, а главите им са наклонени на едната страна.

СТРАХ:
Кучетата обикновено показват страха си, като спуснат опашката си или я сведат между краката. Те ще обърнат ушите си назад, ще сведат тяло или глава или ще наклонят тялото си назад.

ПОДЧИНЕНИЕ:
Ако маха с опашка или я свие, с наведени уши, кучето ти показва подчинение. Тялото може да е приведено към земята или наведено назад, със сведена глава и изплезен език.

Ако това е първото ти куче, може да ти отнеме известно време да се запознаеш с основните знаци на езика на тялото му. Но след като прекараш известно пълноценно време с него, бързо ще разбереш, че разбирането на езика на тялото му става естествена и възнаграждаваща част от отношенията ви.

Сподели с хора, които познаваш

ShareEmailtwitterFB