Енергийна топка

 • ball-of-energy-1

  За да направите своя собствена Енергийна топка, ще се Ви нужни:
  - Един лист хартия
  - Две ръце

 • ball-of-energy-2

  1. Хванете листа надлъжно с две ръце и го опънете

 • ball-of-energy-3

  2. Освободете дясната си ръка и я отворете широко
  3. Хванете отпуснатия край на листа с лявата си ръка и го смачкайте на топка
  4. Отворете дясната си ръка и започнете да смачквате листа в посока към лявата

 • ball-of-energy-4

  5. Движете ръцете заедно, като листа остане между тях, а смачкването се извършва с еднаква сила

  Забележка: Технически термин: смачкване

 • ball-of-energy-5

  6. Повторете тези стъпки отново колкото е необходимо, като оставите ръцете си да си починат няколко секунди между отделните смачквания.

 • ball-of-energy-6

  7. Стиснете

 • ball-of-energy-7

  8. Нарисувайте лице върху топката

 • ball-of-energy-8

  Браво!

 • ball-of-energy-9

  Вашата Енергийна топка е готова за игра!

ВНИМАНИЕ: Не изпускайте котето си от поглед по време на играта. Не позволявайте на котето си да си играе с играчката, ако някоя част от нея се разхлаби или откачи.

close
” За да Ви бъдем възможно най-полезни при разглеждането на този сайт, събираме информация по време на Вашите посещения чрез „бисквитки“ (cookies). Използвайте нашия Cookie Consent Tool (Инструмент за предоставяне на съгласие за използване на бисквитки), за да видите пълен списък на всички бисквитки, които използваме и да изберете тези от тях, които могат да се прилагат на Вашето устройство.По-нататъшното използване на този сайт ще се счита за съгласие”
Съгласие за бисквитки