Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Енергийна топка

 • ball-of-energy-1

  За да направите своя собствена Енергийна топка, ще се Ви нужни:
  - Един лист хартия
  - Две ръце

 • ball-of-energy-2

  1. Хванете листа надлъжно с две ръце и го опънете

 • ball-of-energy-3

  2. Освободете дясната си ръка и я отворете широко
  3. Хванете отпуснатия край на листа с лявата си ръка и го смачкайте на топка
  4. Отворете дясната си ръка и започнете да смачквате листа в посока към лявата

 • ball-of-energy-4

  5. Движете ръцете заедно, като листа остане между тях, а смачкването се извършва с еднаква сила

  Забележка: Технически термин: смачкване

 • ball-of-energy-5

  6. Повторете тези стъпки отново колкото е необходимо, като оставите ръцете си да си починат няколко секунди между отделните смачквания.

 • ball-of-energy-6

  7. Стиснете

 • ball-of-energy-7

  8. Нарисувайте лице върху топката

 • ball-of-energy-8

  Браво!

 • ball-of-energy-9

  Вашата Енергийна топка е готова за игра!

ВНИМАНИЕ: Не изпускайте котето си от поглед по време на играта. Не позволявайте на котето си да си играе с играчката, ако някоя част от нея се разхлаби или откачи.