ЛЮБИМЦИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Сътрудник с кучето си на рецепция

Пет прости стъпки, превръщащи офиса ви в подходящ за любимци

Смятате ли, че работното ви място може да стане гостоприемно за домашни любимци? Ето как може да започнете.

Научи повече
Куче зад четяща жена

Запознайте се с нашия стартов пакет за любимци на работа

И така, вашият офис е взел решение да се превърне в гостоприемно за домашни любимци място? Прекрасна новина! Готови сме да ви окажем помощ чрез този стартов пакет. Прочетете тези материали, отпечатайте онези от тях, които смятате за най-полезни и ги поставете на място където колегите ви могат да ги прочетат.

Научи повече
Жена и кафяво на цвят куче

Често задавани въпроси

Какви са ползите от воденето на домашни любимци на работа?

Научи повече
На работа с куче

Три стъпки за убеждаване на вашите служители

Научи повече
share.png SHARE
close
” За да Ви бъдем възможно най-полезни при разглеждането на този сайт, събираме информация по време на Вашите посещения чрез „бисквитки“ (cookies). Използвайте нашия Cookie Consent Tool (Инструмент за предоставяне на съгласие за използване на бисквитки), за да видите пълен списък на всички бисквитки, които използваме и да изберете тези от тях, които могат да се прилагат на Вашето устройство.По-нататъшното използване на този сайт ще се счита за съгласие”
Съгласие за бисквитки